Profesionálne konzultácie o vašom biznise

Monitoring konkurencie

Na to, aby spoločnosť dokázala pevne obsadiť vlastnú pozíciu potrebuje poznať to, ako vníma trh konkurenciu a aké pozície sú už konkurenciou obsadené. Dobrá pozícia je dôvodom prečo zákazníci kupujú práve produkty spoločnosti a nie tie konkurenčné.

Skutočne poznať svoju konkurenciu môžete len tak, že budete počúvať zákazníkov konkurenčných spoločností. Práve oni vedia prečo a čím ich konkurenčná ponuka zaujala natoľko, že kúpili.

Naše otázky dokážu veľmi presne zmapovať akým spôsobom rozmýšľa zákazník o produktoch a firmách na trhu. Kľúčom je porozumieť spôsobu myslenia ohľadom konkurenčných výrobkov alebo služieb.

Marketing sa musí zamerať na myseľ spotrebiteľa

Naše otázky dokážu veľmi presne zmapovať akým spôsobom rozmýšľa zákazník o produktoch a firmách na trhu. Kľúčom je porozumieť spôsobu myslenia ohľadom konkurenčných výrobkov alebo služieb.


Pre úspešnú marketingovú podporu a predaj svojich produktov na dnešnom trhu potrebujete poznať minimálne tieto oblasti:

  1. vnímanie konkurencie a ich produkty zákazníkom
  2. postavenie konkurencie voči vašej spoločnosti                                                                 (kam ju radia pri rozhodovaní o kúpe, silné, alebo nedostatočne obsadené pozície)
  3. efektivitu ich distribučných kanálov, marketingových aktivít a pod.